بهترین زمان برای کاراموزی و پیگیری این موضوع؟ ایا ارسال رزومه با زبان انگلیسی مورد تایید هست یا فارسی؟ ایا ارسال درخواست به شرکت ها و تیم ها منطقی هست؟