این سایت تعداد زیادی از Course های آنلاینی که از دانشگاه های بزرگ دنیا هستند و در حال حاضر میشه به صورت رایگان از اونها استفاده کرد، توی دسته بندی های مختلف، لیست کرده، به نظرم خیلی میتونه مفید باشه مخصوصا توی این روزها.

https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/