به نظرم خیلی مهمه که بازی ساز در هر شغلی، سرعت تایپ خوبی داشته باشه. و این موضوع برای برنامه نویس ها اهمیت دوچندانی داره. این سایت برای این موضوع خیلی کمکتون میکنه
https://www.typingclub.com/