رفع مشکل اجاره‌نامه و سند اداری برای گرفتن کد اقتصادی

بر اساس اعلام آقای علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار _ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی حذف و بازدید از محل و دریافت هر مدرکی مثل اجاره نامه و سند مالکیت برای تخصیص کد اقتصادی ممنوع شده است و ثبت نام الکترونیکی کفایت می‌کند، کد اقتصادی شرکتها همان شناسه ملی آنهاست.
این موضوع تا الان مشکل جدی بسیاری از تیم‌های بازی‌سازی بوده چون معمولا اجاره‌نامه رسمی ندارند.

در اداره‌ی دارایی می‌تونید به اطلاعات زیر استناد کنید.
بخشنامه وزیر اقتصاد بتاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹ و شماره ۹۴۸۷
دستور العمل معاون فناوری مالیاتی سازمان به تاریخ ۷خرداد ۹۹ به شماره ۲۷۰/۴۱۵۹ و با کد دستور العمل ۲۷۰/۱۳۹۹/۰۳۰۷

منبع:

https://twitter.com/AliFiroozi19/status/1280961612866891786?s=20