این موضوع رو هم در نظر بگیرید که تیم سازنده بازی، نهایتا چند مدل دیوایس و شبیه ساز بیشتر ندارن برای تست.