دوستان سلام. در صورتی که بازی ای دارید که پتانسیل انتشار و موفقیت در ایران و خارج از ایران را دارد خوشحال می شویم در خصوص فرصت هایی که برای بازی شما می توانیم فراهم کنیم گپی داشته باشیم. میتوانید از طریق ایمیل یا تلگرام با بنده در ارتباط باشید.