توی این مطلب می‌خوام در مورد Iterationهای اولیه روی بازی‌های F2P و بهینه (آپتیمایز) کردن محصول، از شروع سافت‌لانچ تا رسیدن به یک ثبات نسبی، بر اساس برداشتی که خودمون از بخشی از مدل Lean داشتیم توضیح بدم.

من اول... (بیشتر)