سلام. با اینکه دارم برای اندروید بازی کژوال میسازم ولی همیشه علاقه اصلیم ساخت بازی داستان محور ترجیحا روی کامپیوتره. تویه بحث نشر بازی روی پی سی فقط سایت هیولا رو دیدم. میخواستم بدونم اگه کسی در زمینه ساخت و... (بیشتر)