توی این پست قصد داریم درمورد سبک idle (سبکی که در این سال ها با سرعت در حال اوج گیری است) و همچنین 7 تا از بهترین مکانیک های سبک Idle (که هنوز اشباع نشده و میتونه درآمد چشمگیری رو... (بیشتر)