به گزارش بنکر، بعد از پیچ‌و‌خم‌های بسیار در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بررسی حساب‌های بالای یک میلیارد تومان و بعد هم حساب‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد؛ اما حالا با آخرین بخش‌نامه سازمان... (بیشتر)