سلام

چند وقته دنبال یک برنامه میگردم که نیازم رو براورده کنه.

یکی برای دو بعدی و یکی برای سه بعدی

ویژگی ها:

1- سطح متوسط (نه خیلی حرفه ای و نه خیلی ساده)

2- طراحی محیط و کاراکتر

3-... (بیشتر)