سال ۹۸ با تمام خوبی‌ها و بدی‌ها در حال تمام شدن است.

فکر میکنید در انتهای سال ۹۹ استودیو بازی‌سازی شما چه تفاوتی با امسال خواهد داشت؟

  • آیا روند جدیدی به نحوه کار کردن تیم‌تان اضافه می‌شود؟
  • آیا به دنبال جا انداختن فرهنگ جدیدی هستید؟
  • آیا محصول جدیدی منتشر کرده‌اید؟
  • آیا حوزه‌ای بوده است که به اندازه کافی جاه طلبانه و با تمام قدرت به آن نپرداخته باشید؟
  • یا هر تغییر دیگری که امروز نیست و آن روز خواهد بود.