سلام.
یکی از وبینار هایی که خیلی بهم کمک کرد Game Biz از آقای زهتابی و رسولی بود.
که قراره دومین وبینارش هم بصورت رایگان برگزار بشه!!!
پیشنهاد میکنم حتما شرکت کنید.
.
.
.
.

https://evnd.co/TESFL