با پخش کرونا ویروس (COVID-19) بسیاری از کسب و کارها روند کار از خانه را تجربه می‌کنند. تجربه تیم شما از کار درون شرکت یا دورکاری روزهای اخیر چه بوده است. همانطور که می‌دانید ممکن است این موضوع تا ۳ ماه آینده ادامه داشته باشد. بنابراین اشتراک تجربه روند کاری‌مان خالی از لطف نخواهد بود.

  • آیا کاهش بازدهی چشمگیری داشته‌اید؟
  • چه راه حل های خلاقانه‌ای پیدا کرده‌اید که ممکن است به کار تیم‌های دیگر بیاید؟