کمپین و حرکت مشترک بازیسازان که از هسته صنف بازیسازان و کمیسیون سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای آغاز شده است، به ثمر نشسته است و از دیروز آغاز به کار کرده است.

سایت کمپین:

http://irangames.net

هشتگ کمپین در توییتر:

https://twitter.com/hashtag/سرگرمیت_باما

هشتگ کمپین در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7/

#سرگرمیت_باما