ما معمولا در هر بازه زمانی (مثلا ۲ یا ۳ ماه) به بهبود چند kpi مختلف می پردازیم ولی فکر میکنم این روش، روش خوبی برای بهبود KPI ها نیست چون باعث کاهش تمرکز میشه از طرفی، تمرکز بر یک KPI باعث میشه که کسانی که کارشان ارتباطی با بهبود این KPI ندارد، کاری نداشته باشند.

خوشحال میشم نظرتون رو در مورد این موضوع بدونم.