خیلی از شرکت های تازه کار و دانش بنیان که می خوان برای ساخت بازی نیرو بگیرن هنوز نمی دونند چه سوالاتی باید از کسی که قراره ازش مصاحبه بشه بپرسند!

من به نظرم اگر سوالات استاندارد باشه خیلی می... (بیشتر)