چه زمانی برای شروع یک کسب و کار جدید (یک شاخه جدید مرتبط با کسب و کار فعلی) توسط خود شما یا حتی با جدا شدن یکی از اعضای تیم مناسب است؟

شما چه زمانی این اتفاق رو توصیه می... (بیشتر)